Portland
Ron Wyden
free-trade agreement
South Korea
Kim Kyung-Ran
President Obama