(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"Bluetooth headphones."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"A blender."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"A bike."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"Spider-Man toy and sharing good times with friends and family."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"The new AirPod Pros."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"Sewing machine."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"AirPod Pros."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"I want people to donate to my fundraiser."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"A new camera body."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"Nothing this year. I love to give."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"World Market gift card and vintage clothes."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"To donate to charity in my name."

(Justin Katigbak)
(Justin Katigbak)

"Some new clothes."